x Comunicació oral x Sortides i treball de camp x Taules i gràfics x Animacions i simulacions