x Comunicació oral x Taules i gràfics x Animacions i simulacions