x Comunicació oral x Taules i gràfics x Indagació i recerca