x Comunicació oral x Taules i gràfics x Mapes i plànols x Sortides i treball de camp