x Indagació i recerca x Mapes i plànols x Comunicació oral