x Literatura x Experimentació x Comunicació oral x Exercitació lingüística