x Comunicació oral x Comunicació escrita x Representacions i models x Sortides i treball de camp