x Comunicació oral x Comunicació escrita x Representacions i models