x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo x Gestió d'informació x Eines TIC x Literatura