x Comunicació oral x Indagació i recerca x Imatge, so i vídeo x Gestió d'informació