x Representacions i models x Comunicació oral x Comunicació escrita x Indagació i recerca x Sortides i treball de camp