x Representacions i models x Literatura x Imatge, so i vídeo x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Gestió d'informació