x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Representacions i models