x Sortides i treball de camp x Representacions i models x Maquetes i construccions x Imatge, so i vídeo x Eines TIC