x Comunicació oral x Raonament i argumentació x Gestió d'informació