x AICLE/CLIL/EMILE x Raonament i argumentació x Comunicació oral x Gestió d'informació