x Gestió d'informació x Imatge, so i vídeo x Material manipulable