x Indagació i recerca x Material manipulable x Imatge, so i vídeo x Comunicació oral x Gestió d'informació