x Comunicació oral x Mapes i plànols x Eines TIC x Indagació i recerca