x Comunicació oral x Material manipulable x Indagació i recerca x AICLE/CLIL/EMILE