x Indagació i recerca x AICLE/CLIL/EMILE x Comunicació oral x Material manipulable