x Experimentació x Indagació i recerca x Comunicació oral x AICLE/CLIL/EMILE