x Comunicació oral x Comunicació escrita x Eines TIC x Literatura x Imatge, so i vídeo