x Comunicació oral x Comunicació escrita x Eines TIC x Literatura x Sortides i treball de camp x Maquetes i construccions