x Comunicació oral x Material manipulable x Maquetes i construccions