x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Literatura x Eines TIC x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Representacions i models