x Comunicació oral x Representacions i models x Literatura x Comunicació escrita x Eines TIC