x Comunicació oral x Representacions i models x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo x Maquetes i construccions