x Comunicació oral x Eines TIC x Literatura x Resolució de problemes