x Comunicació oral x Eines TIC x Gestió d'informació x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes