x Imatge, so i vídeo x Indagació i recerca x Gestió d'informació x Comunicació oral x Eines TIC