x Indagació i recerca x Imatge, so i vídeo x Material manipulable x Eines TIC