x Indagació i recerca x Material manipulable x Comunicació oral x Raonament i argumentació x Experimentació