x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Eines TIC x Comunicació escrita x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo