x Representacions i models x Comunicació escrita x Comunicació oral