x Representacions i models x Comunicació escrita x Resolució de problemes