x Representacions i models x Comunicació escrita x Eines TIC x Gestió d'informació x Resolució de problemes x Maquetes i construccions