x Representacions i models x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Eines TIC x Gestió d'informació x Literatura