x Representacions i models x Literatura x Comunicació escrita x Eines TIC x Comunicació oral x Gestió d'informació x Resolució de problemes x Maquetes i construccions