x Representacions i models x Literatura x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Gestió d'informació