x Representacions i models x Literatura x Gestió d'informació x Eines TIC x Resolució de problemes x Maquetes i construccions