x Resolució de problemes x Maquetes i construccions x Imatge, so i vídeo x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Representacions i models