x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita x Comunicació oral x Representacions i models x Literatura x Maquetes i construccions