x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Representacions i models x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita x Eines TIC x Gestió d'informació x Literatura