x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Representacions i models x Maquetes i construccions x Gestió d'informació