x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Representacions i models x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita x Maquetes i construccions x Eines TIC