x Sortides i treball de camp x Literatura x Eines TIC x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita x Comunicació oral x Representacions i models