x Sortides i treball de camp x Maquetes i construccions x Literatura x Gestió d'informació x Resolució de problemes x Representacions i models x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo