x Sortides i treball de camp x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Representacions i models x Gestió d'informació x Comunicació escrita