x Sortides i treball de camp x Representacions i models x Indagació i recerca